گروه بیوانفورماتیک

رشته ی بیو انفورماتیک

تعریف رشته بیوانفورماتیک:

بیوانفورماتیک، زمینه‌ای میان رشته‌ای است که به توسعه و بهبودِ روش‌های ذخیره، بازیابی، سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده‌های بیولوژیک می‌پردازد.

حوزه های فعالیت گروه:

فعالیت‌های عمده در بیوانفورماتیک، به منظور توسعه ابزارهای نرم افزاری کارآمد برای تولید دانش بیولوژیک می‌باشد. با توجه به اهمیت انباشت، انتقال و پردازش اطلاعات در سیستم‌های بیولوژیکی، در سال ۱۳۵۷ زمینه‌ی بیوانفورماتیک به طور رسمی به عنوان زمینه‌ای بین رشته‌ای برای پاسخ به این نیازها  معرفی شد. با توجه به تعریف این رشته، اهمیت آن در زمینه‌های بیوفیزیک و بیوشیمی نیز قابل توجه است. پس از آن در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ که به سال‌های انقلاب ژنتیک موسوم‌اند، با افزایش حجم داده‌های زیستی و ژنتیکی به صورت تصاعدی اهمیت بیوانفورماتیک بیش از پیش مشخص گردید. در اثنای همین سال‌ها دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته مبادرت به تاسیس چنین دوره‌ای نمودند و در دو سطح کارشناسی ارشد و دکتری برنامه‌های خود را ارائه دادند.

چشم انداز:

تربیت نیروی متخصص بیوانفورماتیک از طریق آموزش فعال و استفاده بهینه از مراکز آموزشی-درمانی-تحقیقاتی با افزایش بهره‌وری در ارتقا کیفی این مراکز منجر به افزایش سطح بهداشت عمومی کشور و توسعه‌ی پایدار خواهد شد. متخصصان این رشته کمک شایانی به درک صحیح‌تر نتایج بدست آمده از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی اعم از آزمایشگاه‌های داروسازی، فیزیولوژی، بیولوژی، سم شناسی و ژنتیک پزشکی خواهند کرد. وجود متخصصان بیوانفورماتیک در دانشگاه‌های علوم پزشکی نقطه‌ی روشنی برای رشد همکاری‌های بین دانشکده‌ای و بین گروهی خواهد بود.

نقش دانش‌آموختگان:

فارغ التحصیلان این دوره دارای توانایی بکارگیری علوم کامپیوتر، اطلاعات، ریاضی، آمار و احتمالات در حل و درک مسائل زیست مولکولی می‌باشند. با توجه به این‌که روش‌های علوم تجربی قادر به پر نمودن خلا عظیم در دانش مولکولی بشری در طی یک زمان قابل قبول نمی‌باشند، لذا فارغ التحصیلان این رشته از جایگاه ویژه‌ای در آینده‌ی نزدیک در جامعه‌ی علمی دنیا برخوردار خواهند بود. هم‌چنین تمامی زمینه‌های اقتصادی و صنعتی مدرن مانند صنایع داروسازی، صنایع غذایی، کشاورزی، بیوتکنولوژی و بهداشتی نیازمند به اطلاعاتی هستند که از تجزیه و تحلیل داده‌های بیولوژی مولکولی توسط متخصصین بیوانفورماتیک ارائه خواهد شد.