راهنمای شرکت در طرح‌های بخشودگی جرایم صندوق رفاه دانشجویان

به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در راستای حمایت از دانش آموختگان بدهکار دارای اقساط معوق به صندوق رفاه دانشجویان با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا، طرح بخشودگی دیرکرد اقساط معوق تمام دانش آموختگان بدهکار از 12 تا 22 بهمن ماه 1399به شرح ذیل اجراء می گردد :

1- بخشودگی 100% رقم دیرکرد بازپرداخت اقساط دانش آموختگان پس ازپرداخت کل بدهی به صندوق.

2- بخشودگی 50%رقم دیرکرد بازپرداخت اقساط پس از پرداخت یکجای اقساط معوق و 50% رقم دیرکرد آن .

پس از ورود به نشانی http://bp.swf.ir راهنمای طرح بخشودگی را مطالعه و نسبت به پرداخت اقدام نمایید.


صندوق رفاه دانشگاه علم و فرهنگ 5-44238171 داخلی 368 (آقای حبیبی)